Mua Bán Nhà Đất Cổ Bi

Cần bán mảnh đất làng Vàng Gia Lâm

 • Giá:
  21 triệu/ m2
 • Diện tích:
  71 m2

Tôi cần bán mảnh đất làng Vàng Gia Lâm

 • Giá:
  23 triệu/ m2
 • Diện tích:
  51 m2

Tôi cần bán mảnh đất làng Hội Gia Lâm

 • Giá:
  20 triệu/ m2
 • Diện tích:
  77 m2

Tôi cần bán mảnh đất Thôn Cam Cổ Bi

 • Giá:
  29 triệu/ m2
 • Diện tích:
  61 m2

Tôi cần bán mảnh đất làng Vàng Gia Lâm

 • Giá:
  25 triệu/ m2
 • Diện tích:
  70 m2

Tôi cần bán mảnh đất thôn Hội Gia Lâm

 • Giá:
  23 triệu/ m2
 • Diện tích:
  68 m2

Tôi cần bán mảnh đất làng Vàng Cổ Bi Gia Lâm

 • Giá:
  36 triệu/ m2
 • Diện tích:
  53 m2

Tôi bán mảnh đất Thôn Cam Cổ Bi

 • Giá:
  27 triệu/ m2
 • Diện tích:
  100 m2

 Tôi cần bán mảnh đất Thôn Cam Cổ Bi Gia Lâm

 • Giá:
  33 triệu/ m2
 • Diện tích:
  58 m2

Tôi cần bán nhanh mảnh đất thôn Hội Gia Lâm

 • Giá:
  36 triệu/ m2
 • Diện tích:
  50 m2