Mua Bán Nhà Đất Kim Sơn

Tôi bán mảnh đất Chợ Keo Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  30 triệu/ m2
 • Diện tích:
  114 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất B Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  12 triệu/ m2
 • Diện tích:
  58 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất A Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  16 triệu/ m2
 • Diện tích:
  196 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất A Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  12 triệu/ m2
 • Diện tích:
  120 m2

Tôi cần bán đất thôn Giao Tất Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  16 triệu/ m2
 • Diện tích:
  142 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  13 triệu/ m2
 • Diện tích:
  317 m2

Tôi bán đất thôn Giao Tất B Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  13 triệu/ m2
 • Diện tích:
  60 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất A Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  13 triệu/ m2
 • Diện tích:
  50 m2

Tôi bán mảnh đất thôn Giao Tất A Kim Sơn Gia Lâm

 • Giá:
  12 triệu/ m2
 • Diện tích:
  180 m2

Tôi cần bán mảnh đất Linh Quy Bắc Gia Lâm

 • Giá:
  14 triệu/ m2
 • Diện tích:
  100 m2